Tumblelog by Soup.io
 • lifedownthespiral
 • penispower
 • bloodrainbow
 • pure-bliss
 • forgetaboutit
 • Wizard-of-Oz
 • maybeimcrazy
 • elleri
 • kasshoku
 • katastrofo
 • halucynacje
 • zorza
 • iffy
 • phallic
 • despejo
 • petronela
 • guyver
 • obcyastronom
 • mrrrrrrrrr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

6629 be2a 390
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
Mam coś czego nie mam - wiesz, że chodzi mi o Ciebie ...
— Tałi
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
9501 4d59 390
Reposted fromwazelina wazelina viamiau-miau miau-miau
9451 f8ba 390
Reposted frommyrla myrla vianiskowo niskowo
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
1260 c105 390
Reposted fromjajebie jajebie viaSecret-Obsession Secret-Obsession

Do wszystkiego da się przyzwyczaić.. Nawet do tego, że gdy kogoś potrzebujesz, zostajesz sama ~ moje

4783 f9d9 390

desintegro:

Les encastrés, 2005 by Agnès Geoffray

Reposted fromkimik kimik viaindisputabel indisputabel
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna viaindisputabel indisputabel
7184 51b8 390
Reposted frommayseo mayseo viatheotherjames theotherjames
3342 ba02 390
Reposted fromzciach zciach vianiskowo niskowo
Jacusiu! Czy jak tam Ci było
z tego wszystkiego przybrałam trzy kilo
I przekaż kolegom serdecznie:
już się nie bawię w miłość.
— domowe melodie
Reposted fromLoOuu LoOuu viacytaty cytaty
4559 33a8 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaquotes quotes
3973 10f2 390
Reposted fromsavatage savatage viamakingmovies makingmovies
Jesteś wspaniała, uwierz w to proszę. Nie znam cię, ale wierzę że każdy jest wspaniały tylko musi to odkryć.
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl